Machine repair management (Hệ thống quản lý sửa chữa máy)

Hệ thống quản lý sửa chữa máy này hữu ích cho các nhà sản xuất và các công ty cung cấp công nghiệp thường tham khảo (Bảo trì, sửa chữa, và Đại tu) thay vì sản xuất thiết bị gốc .
Hệ thống quản lý sửa chữa máy bao gồm bất kỳ hoạt động nào liên quan đến sản xuất hàng hoá trực tiếp, trong đó hệ thống đề cập đến bất kỳ hoạt động bảo trì và sửa chữa để giữ cho một nhà máy sản xuất hoạt động. Bảo trì được kết nối chặt chẽ với giai đoạn của ý tưởng, trong đó phải có khái niệm bảo trì.

Repair Order (Tạo lệnh sửa chữa)

Machine Diagnosis (Chẩn đoán máy)

Work Orders (Đơn đặt hàng công việc)

Machine Products (Sản phẩm máy móc)

Quotations (Báo giá)

Dashboard

Tài liệu liên quan

Leaves

Ứng dụng này kiểm soát lịch nghỉ phép của công ty bạn. Nó cho phép nhân viên yêu cầu nghỉ. Sau đó, các nhà quản lý có thể xem xét Xem thêm

Fleet

Giúp bạn quản lý tất cả các phương tiện, các hợp đồng liên quan đến những chiếc xe đó cũng như các dịch vụ, mục đăng nhập nhiên liệu Xem thêm

WCloud Educat

Hệ thống quản lý của sinh viên, khoa, các khóa học và các lớp học với một nền tảng hợp tác Xem thêm

Discuss 

Giảm thiểu chi phí, thời gian hội họp. Tự do tạo kênh thảo luận, họp chung, riêng trong công tyDể dàng sử dụng, trao đổi file nhanh chóng cho Xem thêm

Giải pháp quản trị doanh nghiệp toàn diện hoàn hảo, tinh gọn bộ máy, quên đi nỗi lo về biến động nhân sự. Cả doanh nghiệp nằm gọn trong lòng bàn tay bạn.

W360S CLOUD (WOLD 360° CLOUD ERP) ra đời cung cấp một giải pháp phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp không cần phải đầu tư bất cứ một thứ gì, chỉ cần có một thiết bị (máy tính để bàn, laptop, máy tính bảng, IPAD, v.v.) và một kết nối internet, thứ mà doanh nghiệp nào cũng có sẵn.